ZÁPIS STAVEBNÍCH OBJEKTŮ DO RÚIAN PO 1. 1. 2018

10.01.2018: Pracovní pomůcka pro stavební úřady, které jsou editory stavebních objektů vyžadujících stavební povolení nebo ohlášení (§ 42 zákona o základních registrech), z nichž některé se nebudou po 1. 1. 2018 kolaudovat
Připojené soubory jsou na www.mmr.cz 
 

PŘIPOJENÉ SOUBORY