Informace o Zahájení zpracování návrhu Českých technických norem

 64/0002/19

TNK: 131

Plastové potrubní systémy pro renovace rozvodů plynu uložených

v zemi - Část 3: Vyvložkování těsně přiléhajícími trubkami

Přejímaný mezinárodní dokument: FprEN ISO 11299-3 +

ISO 11299-3:2018

Zpracovává Institut pro testování a certifikaci, a.s. tř. Tomáše Bati 299,Zlín - Louky