Dobrý den,

 

s ohledem na blížící se datum 1.7.2024, kdy připravuje MMR spuštění portálu stavebníka pro podání na stavební úřady v elektronické podobě, připomínáme potřebu zajistit možnost podepisování projektové dokumentace pro takové podání v její elektronické podobě pomocí elektronického autorizačního razítka dle § 13 odst. 3 písm. b) autorizačního zákona.

 

Elektronické autorizační razítko a kroky pro jeho získání popisujeme na webu - https://www.ckait.cz/elektronicke-autorizacni-razitko

 

 

 

Pro Vaši informaci posíláme odkaz na metodické doporučení MMR pro vkládání a formu dokumentace do portálu stavebníka - Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Dokumentace pro povolení záměru a její forma pro vklad do portálu stavebníka (gov.cz).

 

 

 

S ohledem na výše uvedené doporučujeme neodkládat zajištění elektronického autorizačního razítka. Na téma elektronické autorizační razítko jsme pořádali přednášku, kterou můžete shlédnout na YouTube - https://youtube.com/live/b8TD_j0X9oA

 

 

 

S pozdravem
kancelář ČKAIT

Logo ČKAIT

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků
Sokolská 1498/15, 120 00 Praha 2
www.ckait.cz | PROFESIS | Facebook