Informace o legislativních úpravách a standardech:

 

1.      navrhované změny stavebního zákona, které budou načteny prostřednictvím pozměňovacího návrhu k poslaneckému tisku 525 k novele zákona o zeměměřičství, kterou se navrhuje zavést systém digitálních technických map. Dopady tam jsou i na zákon autorizační.

 

Takže předpokládáme, že nejde o vzdálenější budoucnost, ale účinnost by mohla být velmi rychlá viz PSP, účinnost navrhovaná k 1.7.2023!

 

 

2.      Verze č. 6 ČSN 73 6005, jedná se o citlivé téma z hlediska životního prostředí. Po zatím probíhající  diskusi k tomuto návrhu normy je jedno naše doporučení - požadavek na vypuštění čl. čl. 6.1.3.  Dne 13.11.2019 proběhne vypořádání na ČPS za plynárenský sektor, následně se zpracovatelem normy. Další připomínky se nepředpokládají s ohledem na její již "finální" podobu cizelovanou řadou složitých jednání.

 

 

 

Kg+Pz