14. řádný (volební) sjezd ČPS

Jak jsme Vás koncem ledna informovali, Rada Českého plynárenského svazu svolala 14. řádný sjezd ČPS (dále jen „Sjezd”) na 10. června 2021 od 9 h do Kongresového centra innogy Česká republika a.s., Limuzská 3135/12, Strašnice, 108 00 Praha 10.

Program Sjezdu a dokumenty určené k projednání na Sjezdu jsou dostupné v členské zóně webových stránek ČPS. Žádáme, aby se účastníci Sjezdu s ohledem na epidemiologickou situaci přihlásili k účasti na Sjezdu předem zde a na samotném Sjezdu se při registraci prokázali negativním antigenním testem na covid-19, ne starším než 48 hodin. V případě nutnosti budou na místě k dispozici samotestovací sady. Přihlášky k účasti na Sjezdu a návrhy kandidátů do orgánů Svazu prosím zašlete nejpozději do 24. května 2021 na adresu ČPS nebo na e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

 

 

Ministerstvo průmyslu zveřejnilo závazné technické normy zdarma

Ministerstvo průmyslu a obchodu prostřednictvím České agentury pro standardizaci zpřístupnilo veřejnosti české technické normy, na které odkazují právní předpisy, jejichž gestorem je Ministerstvo průmyslu a obchodu (dostupné na portále Sponzorovaný přístup). Uživatelé v on-line databázi najdou normy, na které odkazuje například energetický zákon, zákon o pohonných hmotách nebo vyhláška o energetické náročnosti budov. Svaz se v minulosti úspěšně podílel na prosazení sponzorovaného přístupu nejenom podnikatelské veřejnosti k plným textům českých technických norem. V minulosti technické normy zpřístupnilo MMR. Nyní je zapotřebí, aby se přidala i ostatní ministerstva. 

 

Informace o legislativních úpravách a standardech:

 

1.      navrhované změny stavebního zákona, které budou načteny prostřednictvím pozměňovacího návrhu k poslaneckému tisku 525 k novele zákona o zeměměřičství, kterou se navrhuje zavést systém digitálních technických map. Dopady tam jsou i na zákon autorizační.

 

Takže předpokládáme, že nejde o vzdálenější budoucnost, ale účinnost by mohla být velmi rychlá viz PSP, účinnost navrhovaná k 1.7.2023!

 

 

2.      Verze č. 6 ČSN 73 6005, jedná se o citlivé téma z hlediska životního prostředí. Po zatím probíhající  diskusi k tomuto návrhu normy je jedno naše doporučení - požadavek na vypuštění čl. čl. 6.1.3.  Dne 13.11.2019 proběhne vypořádání na ČPS za plynárenský sektor, následně se zpracovatelem normy. Další připomínky se nepředpokládají s ohledem na její již "finální" podobu cizelovanou řadou složitých jednání.

 

 

 

Kg+Pz

Školení pořádaná Českým plynárenským svazem

 

12. 1. Opravy ocelových plynovodů do 5 bar vč. revize TPG 702 08 platné od
1. 12. 2020, nové metody oprav
OPV: 2
ČKAIT: 1
19. 1. Regulační stanice, regulační zařízení, TPG 605 02, TPG 959 01 OPV: 2
ČKAIT: 1
26. 1.
Vysokotlaké plynovody – výstavba, opravy, příprava a realizace
staveb, povolování stavev v BP VTL plynovodů, TPG 700 03, TPG 702 04,
TPG 702 08
OPV: 2
ČKAIT: 1
ÚNOR
2. 2.
Bezpečnost a ochrana zdraví v plynárenství při práci v prostředích
s nebezpečím výbuchu – TPG 925 01, Část II TPG 905 01, nařízení vlády
č. 406/2004 Sb.
OPV: 2
ČKAIT: 1
9. 2. Provozování OPZ v bytových domech, provoz, rekonstrukce
a spotřebiče, Brno
OPV: 2
ČKAIT: 1
16. 2. Školení revizních techniků a montážních pracovníků – příprava na
periodické přezkoušení – domovní plynovody a spotřebiče pod 50 kW OPV: 2
17. 2. Školení revizních techniků a montážních pracovníků – příprava
na periodické přezkoušení – NTL, STL, průmyslové plynovody OPV: 2
23. 2. Podmínky pro provádění pracovních činností a umísťování staveb
v ochranných pásmech plynárenských zařízení
OPV: 2
ČKAIT: 1
BŘEZEN
2. 3. Využití zemního plynu k pohonu motorových vozidel, pomalu a rychloplnicí
stanice CNG – TPG 304 02, TPG 982 03
OPV: 2
ČKAIT: 1
9.–10. 3. 23. ročník GAS – Provozní bezpečnost odběrných plynových
a plynárenských zařízení – Hradec Králové
OPV: 5
ČKAIT: 2
16. 3. Plynovody a přípojky z polyetylenu – TPG 702 01 (výroba, skladování,
montáž)
OPV: 2
ČKAIT: 1
23. 3. Detekce úniku zemního plynu OPV: 2
ČKAIT: 1
30. 3. Plynárenské armatury OPV: 2
ČKAIT: 1
DUBEN
20. 4. Základní požadavky na bezpečnost provozu plynárenských zařízení
(vč. Z5 TPG 905 01)
OPV: 2
ČKAIT: 1
27. 4. Nové trendy – evropská legislativa v plynárenství OPV: 2

Macquarie ovládnou firmu innogy Grid Holding

Sdružení investorů pod vedením společnosti Macquarie Infrastructure and Real Assets (MIRA) se stane jediným vlastníkem firmy innogy Grid Holding (iGH), pod kterou spadá převážná část distribuce plynu v Česku. Macquarie o tom dnes informovala ČTK. MIRA, jež aktuálně v iGH vlastní podíl 49,96 procenta, uplatnila smluvní předkupní právo na zbývajících 50,04 procenta, které nyní vlastní společnost RWE.

iGH je stoprocentním vlastníkem společnosti GasNet, která zásobuje v Česku plynem 2,3 milionu připojení a má celkovou délku sítě asi 65.000 kilometrů. Vypořádání transakce se očekává v druhé polovině letošního roku. Fondu australské banky Macquarie patří od roku 2017 mimo jiné také podíl 31 procent ve společnosti EP Infrastructure (EPIF), což je jedna z hlavních složek Energetického a průmyslového holdingu (EPH) podnikatele Daniela Křetínského.

Zdroj: OEnergetice