Poznámky ze školení  u společnosti AVK VOD-KA

Místo: zasedačka AVK VOD-KA v Litoměřicích

Datum: 2.11.2023

Přednášející: Patrik OPA a Milan Lenhart

Účastníci: členové APPZ dle presenční listiny

 

Program: 1. Proč dochází k chybným svarům na PE potrubí

                 2. Výrobkový program společnosti pro plyn

 

1.    Proč dochází k chybným svarům na PE potrubí a další informace

 

Pan Opa prezentoval přednášku.

 

 

 

K chybným svarům dochází:z důvodů

·         Špatné upnutí/vyosení – 34%

·         Znečištění potrubí / nečistota-mastnota- vlhkost  -  29%

·         Nesprávné oškrábání, potrubí je poškrábané  - 26%

·         Ostatní, konce trub nejsou kolmé – 11%

Druhy svorek musí zajišťovat, aby potrubí bylo v ose a nepůsobilo na něj žádné pnutí. Veškeré přípravky byly ukázány a okomentovány.

 

Současně informoval o zřízení společného podniku v Hongkongu. Plynárenský podnik distribuuje plyn s podílem 50% vodíku. Tlak na uzávěrech je 7 bar. 

U nás je v současné době hranice pro kotle 23%, resp. 20%.vodíku

Pro zvýšení průchodnosti a snížení degradace se používá vnitřní ochrana potrubí. 

U nás se postrádají příslušné předpisy pro použití vodíku. Ve Velké Britanii a společenství již předpisy mají.

Nový člen skupiny AVK je pro elektrotvarovky společnost Fusion.a na výrobky mají katalog a ceník.

Výrobky jsou označeny čárovým nebo QR kódem, Anatomie výrobku je daná číslem šarže, kódem produktu a specifickým číslem.

Na stránkách společnosti mají knihovnu, kde když je projekt v 3D lze přiřadit BIM.

V příslušenství svářečky je čtečka (scanner) údajů z výrobku pro svařovací proces.

Ve světě se přechází z PE na polyamid , s tlakem 18 bar.Polyamidové výrobky jsou dražší než z PE. 

 

 

2. Výrobkový program společnosti pro plyn

 

 

 

Pan Lenhart informoval o historii AVK a AVK VOD-KA s historií 176 let. Název firmy AVK je vytvořen z počátečný písmen vlastníka. Koupili firmy Bryan Donkin a Fusion. V roce 2018 získala firma certifikát ĚN ISO 29001 a chtějí získat i certifikát ČSN EN ISO 29001, že plyn může obsahovat až 50% vodíku. Firma AVK VOD-KA může dodávat v ČR veškeré produkty pro plynárenství.

Firma si zakládá na precizní a kvalitní výrobě. Ve svých továrnách postupně zavádí roboty.

U různých druhů šoupátek uvádí, že dodávají bezúdržbové varianty, nízké provozní náklady, záruku 10 let, certifikát na vodík a KIWI test na vodíkovou křehkost. Dodávají také šoupata ocel/PE.

Roční kapacitu šoupátek uvádí 1 milion.  

Uvedl některé konkrétní produkty., pro ilustraci jsou uvedeny fotografie

Šoupátka, kulové kohouty, poklopy, podložky pod poklopy, zemní soupravy teleskopické a tuhé, klapky, spojky ISIFLO mosazné a kompozitové, záslepky

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Holandsku mají zkušební polygon na 100%vodík.

 

 

 

 

Svoji přednášku přednášející doplnil informacemi:

 

Ve Velké Britanii mají zkušební polygon, kde používají i trubky z vykopaného provozovaného plynovodu a kombinují staré a nové produkty

V Hongkongu používají plyn s 46-52% vodíku.

AVK vydává hodně nákladů do zkoušek a certifikací na použití vodíku., vč. certifikace těsnění.

Pro různé druhy poklopů provádí zátěžové testy.

 

Pro podporu projektantů firma nabízí:

·         Knihovnu produktů na web stránkách

·         Rozpočty v ceníku KROS

·         2D, 3D, BIM verse. BIM není zatím úplné, ale nabízí údaje na flash disku po vyžádání

.

Co nabízí AVK VOD-KA:

§  Nejširší sortiment produktů

§  Inovace – vodík

§  Certifikovaná výroba

§  Poradenství

§  Dostupnost produktů

 

Účastníci školení obdrželi ceníky výrobků AVK VOD-KA.

 

 

 

 

 

Připravte se na zimu s novým kotlem a můžete ušetřit až 30 % nákladů na topení

 

 

 

Nečekejte až se zima zeptá a pořiďte si nový kotel včas. Nyní nabízíme k instalaci kotle Prometheus super kompakt špičkový německý termostat Tado° s řadou chytrých funkcí za 1 Kč. Instalací moderního kondenzačního kotle a chytrého termostatu ušetříte až 30 % nákladů na energie.  

 

 

Nezávazná úvodní konzultace u vás je zdarma a provede ji ten samý technik, který se následně postará o výměnu kotle. Součástí dodávky jsou samozřejmě také kominické práce, revize a spuštění. Obvykle všechno zvládneme během jednoho dne.

Dne 3.3.2023 se uskuteční pro členy APPZ školení na téma Místní sítě a Vysokotlaké plynovody v Pardubicích.

Obnovitelný biometan plní sítě zemního plynu

 

 

 

Praha 23. října 2023 (PROTEXT) - Evropský týden biometanu: Obnovitelný biometan plní sítě zemního plynu

Tento týden je věnován oslavám zeleného plynu – biometanu, které svolává Evropská bioplynová asociace (European Biogas Association – EBA). Biometan má v Evropě v roce 2030 plnit sítě 35 miliardami m3 biometanu a nahradit tak více než 20 % současné spotřeby zemního plynu. Jen v ČR má potom potenciál nahradit nejméně 10 % spotřeby fosilního plynu.

Biometan, je obnovitelný plyn, který vzniká vyčištěním bioplynu v bioplynových stanicích, které zpracovávají bioodpady, zemědělské zbytky a biomasu. Tento plyn má shodné vlastnosti a složení se zemním plynem a může tak být bez dalších úprav vtláčen do sítě zemního plynu, kde nahrazuje fosilní dovážený plyn anebo v automobilové dopravě jako udržitelná náhrada CNG/LNG.

Technologie čištění bioplynu na biometan v kvalitě zemního plynu v EU jsou zaváděny již od roku 2011. V roce 2021 byla celková produkce biometanu v EU27 3,5 mld. m3. Podle plánu REPowerEU je biometan jedním z krátkodobých a střednědobých opatření snižující dovoz zemního plynu, a to zvýšením produkce biometanu na 35 miliard m3 do roku 2030.

V České republice má biometan významný potenciál. Podle Evropské komise 0,7 miliardy m3 obnovitelného plynu v roce 2030, které mohou nahradit nejméně 10 % spotřeby zemního plynu. S využitím všech dostupných zdrojů tento potenciál může být ještě vyšší. Do budoucna mohou obnovitelné plyny (biometan a syngas – metan vyrobený z koncentrovaného CO2 v bioplynu za pomoci biologických procesů s přídavkem vodíku) tvořit i 40 až 50 % spotřeby plynu v ČR. Významný potenciál biometanu je také ve formě BioCNG nebo BioLNG v ČR uplatněných v sektoru dopravy, který disponuje sítí 171 CNG plnicích stanic.

Bioplynové a biometanové stanice produkují kromě elektřiny, tepla a zeleného plynu také digestát. Digestát je zbytkem biologicky rozložitelných materiálů z fermentačního procesu, který se dále využívá jako organické hnojivo na zemědělskou půdu. Přibližně 4 % (15,8 mld. m3) z celkových dodávek zemního plynu v EU se v roce 2021 použilo k výrobě dusíkatých hnojiv. Česká republika spotřebuje 285 kt dusíkatých a 21 kt fosforečných hnojiv, které by mohly být ještě více nahrazeny digestátem. Kombinace produkce biometanu se silnou podporou využití digestátu jako lokálního zdroje živin představuje mnohonásobný přínos při snižování energetické závislosti na dovozu fosilního zemního plynu ze zahraničí.

Kontakty:

· Jan Habart, předseda asociace CZ Biom, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

· Adam Moravec, vedoucí bioplynové sekce CZ Biom, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

· Martin Schwarz, vedoucí biometanové sekce CZ Biom, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

O CZ Biom – Českém sdružení pro biomasu

CZ Biom – České sdružení pro biomasu je profesní spolek, jehož hlavní cíl spočívá v podpoře rozvoje a propagaci využívání biomasy, bioplynu a biometanu jako obnovitelných zdrojů bioenergie v České republice. Zájmem asociace je cirkularita materiálových toků, proto se zabývá také bioodpady, kompostováním a navracením živin z kompostů, digestátů a popelů do půdy. Sdružuje velké množství specialistů, podnikatelů a dalších subjektů činných v oblasti bioenergie. Je řádným členem Bioenergy Europe, European Biogas Association, European Compost Network a World Bioenergy Association.

 

 

Ministerstvo průmyslu zveřejnilo závazné technické normy zdarma

Ministerstvo průmyslu a obchodu prostřednictvím České agentury pro standardizaci zpřístupnilo veřejnosti české technické normy, na které odkazují právní předpisy, jejichž gestorem je Ministerstvo průmyslu a obchodu (dostupné na portále Sponzorovaný přístup). Uživatelé v on-line databázi najdou normy, na které odkazuje například energetický zákon, zákon o pohonných hmotách nebo vyhláška o energetické náročnosti budov. Svaz se v minulosti úspěšně podílel na prosazení sponzorovaného přístupu nejenom podnikatelské veřejnosti k plným textům českých technických norem. V minulosti technické normy zpřístupnilo MMR. Nyní je zapotřebí, aby se přidala i ostatní ministerstva.