Dne 3.3.2023 se uskuteční pro členy APPZ školení na téma Místní sítě a Vysokotlaké plynovody v Pardubicích.

 

14. řádný (volební) sjezd ČPS

Jak jsme Vás koncem ledna informovali, Rada Českého plynárenského svazu svolala 14. řádný sjezd ČPS (dále jen „Sjezd”) na 10. června 2021 od 9 h do Kongresového centra innogy Česká republika a.s., Limuzská 3135/12, Strašnice, 108 00 Praha 10.

Program Sjezdu a dokumenty určené k projednání na Sjezdu jsou dostupné v členské zóně webových stránek ČPS. Žádáme, aby se účastníci Sjezdu s ohledem na epidemiologickou situaci přihlásili k účasti na Sjezdu předem zde a na samotném Sjezdu se při registraci prokázali negativním antigenním testem na covid-19, ne starším než 48 hodin. V případě nutnosti budou na místě k dispozici samotestovací sady. Přihlášky k účasti na Sjezdu a návrhy kandidátů do orgánů Svazu prosím zašlete nejpozději do 24. května 2021 na adresu ČPS nebo na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

 

 

Školení pořádaná Českým plynárenským svazem

 

12. 1. Opravy ocelových plynovodů do 5 bar vč. revize TPG 702 08 platné od
1. 12. 2020, nové metody oprav
OPV: 2
ČKAIT: 1
19. 1. Regulační stanice, regulační zařízení, TPG 605 02, TPG 959 01 OPV: 2
ČKAIT: 1
26. 1.
Vysokotlaké plynovody – výstavba, opravy, příprava a realizace
staveb, povolování stavev v BP VTL plynovodů, TPG 700 03, TPG 702 04,
TPG 702 08
OPV: 2
ČKAIT: 1
ÚNOR
2. 2.
Bezpečnost a ochrana zdraví v plynárenství při práci v prostředích
s nebezpečím výbuchu – TPG 925 01, Část II TPG 905 01, nařízení vlády
č. 406/2004 Sb.
OPV: 2
ČKAIT: 1
9. 2. Provozování OPZ v bytových domech, provoz, rekonstrukce
a spotřebiče, Brno
OPV: 2
ČKAIT: 1
16. 2. Školení revizních techniků a montážních pracovníků – příprava na
periodické přezkoušení – domovní plynovody a spotřebiče pod 50 kW OPV: 2
17. 2. Školení revizních techniků a montážních pracovníků – příprava
na periodické přezkoušení – NTL, STL, průmyslové plynovody OPV: 2
23. 2. Podmínky pro provádění pracovních činností a umísťování staveb
v ochranných pásmech plynárenských zařízení
OPV: 2
ČKAIT: 1
BŘEZEN
2. 3. Využití zemního plynu k pohonu motorových vozidel, pomalu a rychloplnicí
stanice CNG – TPG 304 02, TPG 982 03
OPV: 2
ČKAIT: 1
9.–10. 3. 23. ročník GAS – Provozní bezpečnost odběrných plynových
a plynárenských zařízení – Hradec Králové
OPV: 5
ČKAIT: 2
16. 3. Plynovody a přípojky z polyetylenu – TPG 702 01 (výroba, skladování,
montáž)
OPV: 2
ČKAIT: 1
23. 3. Detekce úniku zemního plynu OPV: 2
ČKAIT: 1
30. 3. Plynárenské armatury OPV: 2
ČKAIT: 1
DUBEN
20. 4. Základní požadavky na bezpečnost provozu plynárenských zařízení
(vč. Z5 TPG 905 01)
OPV: 2
ČKAIT: 1
27. 4. Nové trendy – evropská legislativa v plynárenství OPV: 2

 

Ministerstvo průmyslu zveřejnilo závazné technické normy zdarma

Ministerstvo průmyslu a obchodu prostřednictvím České agentury pro standardizaci zpřístupnilo veřejnosti české technické normy, na které odkazují právní předpisy, jejichž gestorem je Ministerstvo průmyslu a obchodu (dostupné na portále Sponzorovaný přístup). Uživatelé v on-line databázi najdou normy, na které odkazuje například energetický zákon, zákon o pohonných hmotách nebo vyhláška o energetické náročnosti budov. Svaz se v minulosti úspěšně podílel na prosazení sponzorovaného přístupu nejenom podnikatelské veřejnosti k plným textům českých technických norem. V minulosti technické normy zpřístupnilo MMR. Nyní je zapotřebí, aby se přidala i ostatní ministerstva. 

 

Informace o legislativních úpravách a standardech:

 

1.      navrhované změny stavebního zákona, které budou načteny prostřednictvím pozměňovacího návrhu k poslaneckému tisku 525 k novele zákona o zeměměřičství, kterou se navrhuje zavést systém digitálních technických map. Dopady tam jsou i na zákon autorizační.

 

Takže předpokládáme, že nejde o vzdálenější budoucnost, ale účinnost by mohla být velmi rychlá viz PSP, účinnost navrhovaná k 1.7.2023!

 

 

2.      Verze č. 6 ČSN 73 6005, jedná se o citlivé téma z hlediska životního prostředí. Po zatím probíhající  diskusi k tomuto návrhu normy je jedno naše doporučení - požadavek na vypuštění čl. čl. 6.1.3.  Dne 13.11.2019 proběhne vypořádání na ČPS za plynárenský sektor, následně se zpracovatelem normy. Další připomínky se nepředpokládají s ohledem na její již "finální" podobu cizelovanou řadou složitých jednání.

 

 

 

Kg+Pz