Poznámky ze školení  ve společnosti HUTIRA - BRNO, s.r.o.

Místo: zasedačka firmy Hutira, Vintrova 398/29, 664 62 Popůvky u Brna

Datum: 13.4.2023

Přednášející: Ing. Pavel Vitula, Radek Kundrata a Ing. Hynek Faktor

Účastníci: členové APPZ dle presenční listiny

Program: 1. Představení současné organizace společnosti i její historie

                 2, Seznámení s výrobním sortimentem a používané technologie pro                             plynárenství

                 3. Seznámení s technologií biometanové stanice Litomyšl

                 4. Praktická ukázka modulu pro vtláčení biometanu do VTL plynovodu a                    seznámení s přípravou a realizací stanice a s průběhem povolovacích              řízení

                 5. Praktická ukázka sortimentu výrobků a výroby regulátorů

 

1.    Obsah prezentace:

·         Historie společnosti HUTIRA BRNO, s.r.o.

·         Současné organizační uspořádání společnosti

 

   

 

2.    Obsah přednášky

·         Sortiment plynárenských zařízení - armatur, regulátorů

·         Montáž a instalace plynárenských zařízení – OPZ, Regulační stanice, typové RS, podzemní soupravy,

Ø  Nejčastěji používaná zařízení

§  Domovní regulátory s napojením nerezovými flexi trubkami

§  Průmyslové regulátory

§  Dvoustupňové pružinové regulátory

§  Speciální regulátory

§  Pilotem řízené regulátory

§  Regulátory s vestavěným tlumičem zvuku

§  Bezpečnostní rychlouzávěry

§  Pružinou řízené pojistné ventily Série V, pojistné ventily RV

§  Malá Regulační zařízení HUTIRA RZTM

§  Jednořadá regulační zařízení HUTIRA RZTJ

§  Regulační stanice

§  RESO – Regulační soupravy

§  Zemní moduly ME4 – různé varianty

§  Havarijní – membránové uzávěry BAP

§  Armatury – kulové kohouty - Plyn

§  Plynový chromatogram Rosemount  370XA

§  Plastové skříně MAXIPOL

§  Modulární skříně SEF

 

·         Partneři jsou Francel – Fisher, Tartarini, Tescom, Cronos

·         Dodávají tabulku pro návrh regulátoru, výpočtový program Emerson. Doporučují instalovat regulátory optimálního výkonu, ne vyšších výkonů než je potřeba

·         Nemají poznatky s negativním ovlivnění dodávaných plynových zařízení plynem s vyšším obsahem síry a ani  jejich ovlivnění nepředpokládají. Regulátory jsou opatřeny filtry.

·         Vyžadují pravidelné revize a roční prohlídky zařízení

 

·         Další dodávaná zařízení

§  Kontejnerová řešení pro různá využití

o   Kontejnery určené pro technologie HUTIRA

o   Kontejnery na míru dle zadání zákazníků

§  Ohřevné prvky AMARC

§  Mobilní sací bagr

§  Široký sortiment pro vodárenství

 

 

 

3.    Seznámení s technologií biometanové stanice Litomyšl- Hutira Green Gas

·         Legislativní podpora

o   Dotace

o   Povolenky pro investora

o   Stanovení ceny plynu

·         Komplexní řešení plynové části

o   Předúprava surového plynu

o   Jednotka úpravy bioplynu

o   Jednotka vtlačování biometanu

o   VTL/STL plynovod

o   Kogenerační jednotka

o   Propanizace

o   Plnící stanice CNG

o   Zachycování CO2

·         Strategický partner na čištění plynu

o   Environmental Technology Clear Gas Solution – nizozemská společnost

 

 

 

 

 

. 4. Praktická ukázka modulu pro vtláčení biometanu do VTL plynovodu a                          seznámení s přípravou a realizací stanice a s průběhem povolovacích řízení pro           BPS Litomyšl

·         Vývoj projektu/investice

o   Projekt pro stavební řízení – 2020

o   Realizace – 05 až 08/ 2022

o   Zkušební provoz

o   Kolaudace – 11/2022

·         Technické parametry

o   Výkon BPS 550 Nm3/hod – technologie předúprava

o   Výkon 160-360 Nm3 plynu po úpravě

o   Kvalita plynu - více než 95% metanu

o   Měření kvality plynu (pokud plyn nevyhoví kvalitě, vrací se do předúpravy)

o   Těžební VTL plynovod – řešení katodické ochrany

·         Kontejner – řídící jednotka

·         Kontejner vtláčecí jednotky

o   Praktická ukázka technologie v kontejneru s popisem jednotlivých komponent

·         Pro financování projektu - uvažováno

o   Pro 10ti letý provoz se předpokládá 30,6 mil. Nm3 bioplynu což je cca 1,7 mil. Nm3 metanu/rok

·         Další realizované nebo připravované investice

o   Pražská Ústřední čistírna odpadních vod – uvedení do provozu duben 2023

o   BPS/BMS Mladá Boleslav

o   BPS/BMS Vyškov

o   Výroba vodíku u Mělníka

 


 

5.    Praktická ukázka sortimentu výrobků a výroby regulátorů

·         Ukázka širokého sortimentu výrobků spolu s komentářem, např.

o   Velké regulátory pro VTL instalace

o   Zemní  provedení regulačních soustav

·         Předvedení s komentářem výrobní linky regulátorů – sestavení a kontrola těsnosti

 

 

 

 

 

Poznámky ze školení  Místní sítě a Vysokotlaké plynovody GasNet, s.r.o.

Místo: zasedačka firmy GasNet, Pardubice, Dělnická ulice

atum:3.3.2023

Přednášející: Ing. František Humhal a Ing. Tomáš Krása

Účastníci: členové APPZ dle presenčních listin

Program:

1, Technický požadavek GasNetu pro místní sítě se zdůrazněním změn pro rok 2023

Přednáška vychází z technického požadavku společnosti GasNet, který zpřesňuje některé požadavky technických norem a TPG při budování PZ v investorství společnosti GasNet. Aktuálně platný technický požadavek se jmenuje :

GRID TX_S04_01_04

Zásady pro projektování, výstavbu, rekonstrukce a opravy místních sítí

Dokument je dostupný pro zhotovitele na webu společnosti GasNet

Obsah přednášky:

·         Úvod

·         Materiál Ocel

·         Materiál Polyetylen

·         Plynovodní přípojka

·         Příslušenství plynovodu

·         Tabulka uzavíracích technologií

·         Provádění PZN v zimních obdobích+opravy PZ do 5bar

·         Závěr

 

Přednáška, kterou prezentoval Ing. František Humhal  bude zaslána účastníkům školení.

 

 

2.   Vodíkové polygony, informace o některých vodíkových projektech (v DE i      SK)

 

   Obsah přednášky:  

·         Úvod

·         Legislativa (související technická pravidla)      

·         Co je cílem? 

·         Jak to vypadá?

·         Je možné se tam podívat?

·         Závěr

 

Přednáška, kterou prezentoval Ing. František Humhal bude zaslána účastníkům školení

 

 

 

 

 

3.  Předpisy a materiály pro projektování a výstavbu VTL plynovodů.

 

 

·         Seznámení s aktuální podobou předpisu TPG 702 04 ve znění Z1 (2022)

o   Z1 TPG 702 04 (2022) –požadavky na trubky

o   Z1 TPG 702 04 (2022) –vazba na revizi TPG 700 03

o   Z1 TPG 702 04 (2022) –požadavky z praxe

o   Z1 TPG 702 04 (2022) –zkušenosti ze stavby C4G

o   Z1 TPG 702 04 (2022) –vazby na APKO a uzemnění

·         Seznámení s aktuální podobou požadavků předpisů TPG a ČSN EN na používané materiály pro výstavbu VTL plynovodů

o   Ocelové trubky –normativní předpisy

o   TPG 702 04 –požadavky na trubní materiál

o   Revize TPG 702 04 + TPG 702 04 Z1

o   Revize TPG 702 04 -platnost od 1.3.2020

o   Technická specifikace provozovatele PZ  -příklad TS GasNet–platnost od 1.9.2020

·         Nástin změn požadavků na ocelové materiály pro budoucí provoz plynovodů s vodíkem

o   VTL plynovody a ocelové materiály vs. vodík

·         Materiálové „nesrovnalosti“ stavební sezóny 2022

o   GRID_TX_S04_03_01 Zásady VTL –revize

o   Ocelové tvarovky dle ČSN EN 10253-2

o   Předpisy pro tovární izolační systémy ocelových trub

o   Předpisy pro tovární izolační systémy ocelových trub -Příklad navyšování mechanické odolnosti továrních PE izolačních systémů

 

Přednáška, kterou prezentoval Ing. Tomáš Krása bude zaslána účastníkům školení.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsal Petr Zobal.

 

 

 

 

Poznámky ze školení  na výrobky společnosti Fastra, s.r.o.

Místo: zasedačka firmy Fastra, Libenice 30, Skalka, 28002Kolín

Datum: 13.2.2023

Přednášející: Ing. Jan Kánský a  p. Miroslav Stehlík

Účastníci: členové APPZ dle presenční listiny

Program: 1. teoretická přednáška Nové trendy a možnosti na propojích PZ

                 2, výrobní sortiment s návaznosti na používané technologie

                 3. praktická ukázka velkorozměrových výrobků

                 4. dotazy

 

1.    Obsah přednášky:

·         Navrtávání

·         Balónování

o   NTL ručně vkládané balony

o   NTL balónovací souprava

o   STL balónovací souprava

·         Stoplování

·         Stlačování

·         Bypassy, ochozy

 

  Přednáška je přiložena k tomuto materiálu

 

2.    K vystaveným výrobkům by podán komentář

·         Viz foto

3.    K vystaveným velkorozměrovým výrobkům by podán komentář

·         Viz foto

. 4. V průběhu přednášky a prezentace výrobků a technologií byly zodpovězeny dotazy              a otázky

   Další informace z prováděných prací jsou  na webových stránkách společnosti Fastra.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsal Petr Zobal