Poznámky ze školení  Místní sítě a Vysokotlaké plynovody GasNet, s.r.o.

Místo: zasedačka firmy GasNet, Pardubice, Dělnická ulice

atum:3.3.2023

Přednášející: Ing. František Humhal a Ing. Tomáš Krása

Účastníci: členové APPZ dle presenčních listin

Program:

1, Technický požadavek GasNetu pro místní sítě se zdůrazněním změn pro rok 2023

Přednáška vychází z technického požadavku společnosti GasNet, který zpřesňuje některé požadavky technických norem a TPG při budování PZ v investorství společnosti GasNet. Aktuálně platný technický požadavek se jmenuje :

GRID TX_S04_01_04

Zásady pro projektování, výstavbu, rekonstrukce a opravy místních sítí

Dokument je dostupný pro zhotovitele na webu společnosti GasNet

Obsah přednášky:

·         Úvod

·         Materiál Ocel

·         Materiál Polyetylen

·         Plynovodní přípojka

·         Příslušenství plynovodu

·         Tabulka uzavíracích technologií

·         Provádění PZN v zimních obdobích+opravy PZ do 5bar

·         Závěr

 

Přednáška, kterou prezentoval Ing. František Humhal  bude zaslána účastníkům školení.

 

 

2.   Vodíkové polygony, informace o některých vodíkových projektech (v DE i      SK)

 

   Obsah přednášky:  

·         Úvod

·         Legislativa (související technická pravidla)      

·         Co je cílem? 

·         Jak to vypadá?

·         Je možné se tam podívat?

·         Závěr

 

Přednáška, kterou prezentoval Ing. František Humhal bude zaslána účastníkům školení

 

 

 

 

 

3.  Předpisy a materiály pro projektování a výstavbu VTL plynovodů.

 

 

·         Seznámení s aktuální podobou předpisu TPG 702 04 ve znění Z1 (2022)

o   Z1 TPG 702 04 (2022) –požadavky na trubky

o   Z1 TPG 702 04 (2022) –vazba na revizi TPG 700 03

o   Z1 TPG 702 04 (2022) –požadavky z praxe

o   Z1 TPG 702 04 (2022) –zkušenosti ze stavby C4G

o   Z1 TPG 702 04 (2022) –vazby na APKO a uzemnění

·         Seznámení s aktuální podobou požadavků předpisů TPG a ČSN EN na používané materiály pro výstavbu VTL plynovodů

o   Ocelové trubky –normativní předpisy

o   TPG 702 04 –požadavky na trubní materiál

o   Revize TPG 702 04 + TPG 702 04 Z1

o   Revize TPG 702 04 -platnost od 1.3.2020

o   Technická specifikace provozovatele PZ  -příklad TS GasNet–platnost od 1.9.2020

·         Nástin změn požadavků na ocelové materiály pro budoucí provoz plynovodů s vodíkem

o   VTL plynovody a ocelové materiály vs. vodík

·         Materiálové „nesrovnalosti“ stavební sezóny 2022

o   GRID_TX_S04_03_01 Zásady VTL –revize

o   Ocelové tvarovky dle ČSN EN 10253-2

o   Předpisy pro tovární izolační systémy ocelových trub

o   Předpisy pro tovární izolační systémy ocelových trub -Příklad navyšování mechanické odolnosti továrních PE izolačních systémů

 

Přednáška, kterou prezentoval Ing. Tomáš Krása bude zaslána účastníkům školení.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsal Petr Zobal.

 

 

 

 

Poznámky ze školení  na výrobky společnosti Fastra, s.r.o.

Místo: zasedačka firmy Fastra, Libenice 30, Skalka, 28002Kolín

Datum: 13.2.2023

Přednášející: Ing. Jan Kánský a  p. Miroslav Stehlík

Účastníci: členové APPZ dle presenční listiny

Program: 1. teoretická přednáška Nové trendy a možnosti na propojích PZ

                 2, výrobní sortiment s návaznosti na používané technologie

                 3. praktická ukázka velkorozměrových výrobků

                 4. dotazy

 

1.    Obsah přednášky:

·         Navrtávání

·         Balónování

o   NTL ručně vkládané balony

o   NTL balónovací souprava

o   STL balónovací souprava

·         Stoplování

·         Stlačování

·         Bypassy, ochozy

 

  Přednáška je přiložena k tomuto materiálu

 

2.    K vystaveným výrobkům by podán komentář

·         Viz foto

3.    K vystaveným velkorozměrovým výrobkům by podán komentář

·         Viz foto

. 4. V průběhu přednášky a prezentace výrobků a technologií byly zodpovězeny dotazy              a otázky

   Další informace z prováděných prací jsou  na webových stránkách společnosti Fastra.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsal Petr Zobal