Poznámky z pracovního jednání mezi zástupci APPZ a zástupci RWE DS, s.r.o.

Workshopinvestment – investiční výbor

Datum: 28.5.2015

Čas:    14 – 18 hod.

Místo: Bukovany

Přítomni: dle prezenční listiny

Předmětem jednání bylo:

  1. Výběrová řízení na projektanty a Portfolio projektantů
  2. Posuny termínů PD
  3. Majetkoprávní problematika