Vážení návštěvníci, nacházíte se na nových webových stránkách zájmového sdružení právnických osob Asociace projektantů plynárenských zařízení.

Údaje o sdružení

Asociace projektantů plynárenských zařízení
Právní forma: Zájmové sdružení právnických osob
Sídlo: Ruprechtická 1222/36, 460 01 Liberec I
Registrační číslo: 57/09/LBC
Datum registrace: 2. prosince 2009
IČ: 72055031

Předmět činnosti APPZ:

Asociace je ustanovena s cílem trvale zvyšovat úroveň zpracování projektové dokumentace a inženýrské činnosti v oblasti vyhrazených plynárenských zařízení ve smyslu vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 21/1979 Sb. v platném znění na úrovni současného stavu vědy a techniky. Svoji činnost vyvíjí především tím, že:

 1. Profiluje členy Asociace na základě jejich vysoké odbornosti a profesionality, která je prověřena nezávislou profesní certifikací pro plynárenství, provedenou třetí stranou. Současně Asociace prostřednictvím svých členů zvyšuje a dbá o odbornost zaměstnanců členských organizací.
 2. Aktivně se podílí na těsné spolupráci mezi členy Asociace a plynárenskými společnostmi.
 3. Iniciuje žádoucí právní regulaci vztahů v oboru, vznikajících při činnosti a kodifikuje základní profesní pravidla. Iniciuje tvorbu a spolupracuje na příslušných technických a pracovních předpisech.
 4. Hájí a prosazuje profesní zájmy svých členů vůči státním a jiným institucím a interpretuje výhody spolupráce s ostatními členy Asociace. Ve své činnosti se opírá o spolupráci zejména s ČPS, ČPU, ČÚBP, IP, ITI a GAS.
 5. Reprezentuje společné zájmy a potřeby členů Asociace v zahraničí jak samostatně, tak prostřednictvím partnerských organizací nebo Českým svazem autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT).
 6. Buduje příznivý image členství v Asociaci vůči plynárenským společnostem a jiným potenciálním zadavatelům. Na základě předchozího souhlasu členů zabezpečuje propagaci a šíření informací o jejich podnikatelské činnosti.
 7. Reprezentuje společné zájmy členů Asociace vůči dalším partnerům.
 8. Vyvíjí expertní a poradenskou činnost, zpracovává odborné posudky a prostřednictvím smírčí komise jmenované představenstvem přispívá k řešení sporů mezi členy nebo mezi členy a třetí stranou.
 9. Asociace prosazuje zájmy oboru v legislativní oblasti podnikatelského prostředí. Za tím účelem spolupracuje s ČKAIT a obdobnými organizacemi.
 10. Pro své členy pořádá odborné semináře, školení a tématické odborné exkurze.
 11. Vykonává vlastní hospodářskou činnost na podporu řádného plnění svých úkolů a v souladu se svým posláním. Zejména se jedná o propagaci členů vůči odborné veřejnosti, publikační činnost, pořádání odborných prezentací a doprovodných akcí k významným oborovým akcím a událostem.
 12. Vede evidenci členů Asociace.

Rychlý kontakt

Předseda
 • Ing. Libor Braun
 • e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • tel.: +420 607 818 196
Tajemník
 • Ing. Petr Zobal
 • e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • tel.: +420 732 549 835