Asociace je ustanovena s cílem trvale zvyšovat úroveň zpracování projektové dokumentace a inženýrské činnosti v oblasti vyhrazených plynárenských zařízení ve smyslu vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 21/1979 Sb. v platném znění na úrovni současného stavu vědy a techniky.

  • Profiluje členy Asociace na základě jejich vysoké odbornosti a profesionality
  • Aktivně se podílí na těsné spolupráci mezi členy Asociace a plynárenskými společnostmi
  • Hájí a prosazuje profesní zájmy svých členů vůči státním a jiným institucím
  • Reprezentuje společné zájmy a potřeby členů Asociace v zahraničí jak samostatně
  • Více informací

hpimg02

Právní forma: Zájmové sdružení právnických osob
Sídlo: Ruprechtická 1222/36, 460 01 Liberec I
Registrační číslo: 57/09/LBC
Datum registrace: 2. prosince 2009
IČ: 72055031

Kontakty

hpimg01

Vážení návštěvníci, nacházíte se na nových webových stránkách zájmového sdružení právnických osob Asociace projektantů plynárenských zařízení.

Více informací