hpimg02

Právní forma: Zájmové sdružení právnických osob
Sídlo: Ruprechtická 1222/36, 460 01 Liberec I
Registrační číslo: 57/09/LBC
Datum registrace: 2. prosince 2009
IČ: 72055031

Kontakty