Ministerstvo průmyslu zveřejnilo závazné technické normy zdarma

Ministerstvo průmyslu a obchodu prostřednictvím České agentury pro standardizaci zpřístupnilo veřejnosti české technické normy, na které odkazují právní předpisy, jejichž gestorem je Ministerstvo průmyslu a obchodu (dostupné na portále Sponzorovaný přístup). Uživatelé v on-line databázi najdou normy, na které odkazuje například energetický zákon, zákon o pohonných hmotách nebo vyhláška o energetické náročnosti budov. Svaz se v minulosti úspěšně podílel na prosazení sponzorovaného přístupu nejenom podnikatelské veřejnosti k plným textům českých technických norem. V minulosti technické normy zpřístupnilo MMR. Nyní je zapotřebí, aby se přidala i ostatní ministerstva.